Thu mua phế liệu Phường Bình An Bình Dương

Thu mua phế liệu Phường Bình An Bình Dương

Bảng giá thu mua phế liệu Phường Bình An Bình Dương Năm 2020 mới cập nhật

PHẾ LIỆU KG ĐƠN GIÁ
Sắt đặc Kg 11.500 -18.000
Sắt vụn Kg 10.700 – 14.000
Sắt gỉ  Kg 9.000 – 10.500 
Ba zớ sắt Kg 8.500 – 12.000
Sắt công trình Kg 11.000 – 16.500
Đồng cáp Kg 128.000 – 213.000
Đồng đỏ Kg 115.000 – 188.000
Đồng vàng Kg 83.000 – 158.000
Inox 304 Kg 30.000 – 50.000
Inox 201 Kg 14.000 – 19.000
Nhôm loại 1 Kg 55.000 – 70.000
Nhôm loại 2 Kg 41.000 – 58.000
Nhôm loại 3 Kg 25.000 – 40.000
Bột nhôm Kg 6.000 – 11.000
Nhôm dẻo Kg 32.000 – 40.000
Nhôm máy Kg 30.000 – 44.000

Bảng giá phế liệu tham khảo. Quý khách liên hệ ngay để nhận bảng giá phế liệu mới nhất năm 2020.

Bản đồ hành chánh thu mua phế liệu Bình Dương

Bản đồ hành chánh thu mua phế liệu Bình Dương

TT Mã tỉnh Mã huyện Mã xã Tên xã, phường, thị trấn
        Thu mua phế liệu thành phố Thủ Dầu Một
1 74 718 25741 Thu mua phế liệu Phường Hiệp Thành
2 74 718 25744 Thu mua phế liệu Phường Phú Lợi
3 74 718 25747 Thu mua phế liệu Phường Phú Cường
4 74 718 25750 Thu mua phế liệu Phường Phú Hòa
5 74 718 25753 Thu mua phế liệu Phường Phú Thọ
6 74 718 25756 Thu mua phế liệu Phường Chánh Nghĩa
7 74 718 25759 Thu mua phế liệu Phường Định Hòa
8 74 718 25760 Thu mua phế liệu Phường Hòa Phú
9 74 718 25762 Thu mua phế liệu Phường Phú Mỹ
10 74 718 25763 Thu mua phế liệu Phường Phú Tân
11 74 718 25765 Thu mua phế liệu Phường Tân An
12 74 718 25768 Thu mua phế liệu Phường Hiệp An
13 74 718 25771 Thu mua phế liệu Phường Tương Bình Hiệp
14 74 718 25774 Thu mua phế liệu Phường Chánh Mỹ
        Thu mua phế liệu Huyện Bàu Bàng
15 74 719 25816 Thu mua phế liệu Xã Trừ Văn Thố
16 74 719 25819 Thu mua phế liệu Xã Cây Trường II