Quy trình làm thủ tục mở tờ khai hải quan về bán sắt vụn phế liệu

Quy trình làm thủ tục mở tờ khai hải quan về bán sắt vụn phế liệu

Hướng dẫn thủ tục mở công ty thu mua phế liệu

Quy trình làm thủ tục mở tờ khai hải quan về bán sắt vụn phế liệu – Căn cứ Điều 71 Mục 4 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” thì: “Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa 1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình […]

0973341340

Contact Me on Zalo
Hotline: 0973341340
Chat Zalo
Gọi điện