Phế liệu của doanh nghiệp chế xuất

Phế liệu của doanh nghiệp chế xuất

Phế liệu của doanh nghiệp chế xuất

Phế liệu của doanh nghiệp chế xuất –  Căn cứ Phụ lục II Danh mục phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì chỉ những mặt hàng phế liệu có trong danh mục trên đồng thời phải thoả các điều kiện quy định kèm theo thì doanh nghiệp chế xuất mới được phép bán vào nội địa. (Đồng là danh […]

0973341340

Contact Me on Zalo
Hotline: 0973341340
Chat Zalo
Gọi điện