thu mua phế liệu hưng thịnh

Tag Archives: Bộ luật hàng hải Việt Nam sửa đổi cho phép nhập tàu phế liệu

Bộ luật hàng hải Việt Nam sửa đổi cho phép nhập tàu phế liệu

Chuyên mua bán ghe tàu cũ giá cao

Bộ luật hàng hải Việt Nam sửa đổi cho phép nhập tàu phế liệu – Bộ luật hàng hải (BLHH) là Bộ luật kinh tế chuyên ngành đầu tiên của Việt Nam, được ban hành lần đầu vào năm 1990 và sửa đổi năm 2005, Bộ luật có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng hải và kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải ở nước ta. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện, cùng với sự phát triển kinh tế […]

0973341340

Contact Me on Zalo
Hotline:0782201789
Chat Zalo
Gọi điện